Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

« Terug naar alle verhalen

Het verhaal van Edda Heijting:

”Methodisch werken biedt voldoende ruimte voor intuïtie.”

Edda Heijting is oprichter van Heijting Weerts Groep en vormt samen met Steef Peters de directie

Sinds 2000 ontwikkelt HWG op initiatief van Edda Heijting interventies op het snijvlak van mens, maatschappij en financiën. Interventies die wetenschappelijk onderzocht worden op effectiviteit. Kostenbesparing en respect voor medewerkers zijn volgens HWG onlosmakelijk met elkaar verbonden en vergroten de effectiviteit van een interventie. Interventies moeten tevens een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijk urgente vraagstukken.

Ook luisteren naar de tegenstrevers
Soms vinden managers het moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen en in de organisatie op onderzoek uit te gaan. Dat is begrijpelijk en dat heeft soms met conventies te maken. HWG heeft als advies: overwin als manager je weerstanden en deel kennis met elkaar. De uitwisseling daarvan zorgt voor meerwaarde.

Organisatieontwikkeling en vormen van leren worden samen tot stand gebracht, ook met de tegenstanders en tegenstribbelaars. Gebeurt dat niet, dan ontbreekt het draagvlak. Onvoldoende draagvlak heeft als nadeel dat managers een te grote last op hun schouders leggen. Veel mensen in leidinggevende posities nemen te veel verantwoordelijkheid op zich. Terwijl zij met medewerkers veel vraagstukken over verandering en ontwikkeling zouden kunnen delen. Het is niet de bedoeling dat leidinggeven en medewerkers bezwijken omdat zij onder elkaar te weinig functioneel communiceren en zorgen en ideeën delen. Dit is een van de onderdelen die HWG in de coaching van leidinggevenden van belang vindt.

De liefde voor een methodische aanpak
Na de middelbare school volgde Edda Heijting een HBO-opleiding. Deze HBO was vooral gericht op methodisch leren werken en maakte gebruik van veel hoogleraren die pleitten voor toename van praktijkgericht onderzoek. Edda Heijting is door deze opleiding en docenten sterk beïnvloed. Naast haar werk- en gezinsleven volgde zij verschillende Post-hbo opleidingen, een postdoctoraal Bedrijfskunde en een kandidaats Antropologie.

Niet zomaar wat proberen
HWG is een bedrijf dat zich sterk maakt voor het werken met interventies die van maatschappelijke waarde zijn en steeds onderzocht worden op effectiviteit. Te vaak ziet HWG bij bedrijven en gemeentelijke overheden dat de goede wil en de ideeën er wel zijn, maar dat er niet wetenschappelijk onderzocht wordt of interventies werken. Het enige houvast dat dan overblijft is de wetgeving waardoor de menselijke maat meer en meer op de achtergrond raakt.

HWG constateert dat er helaas nog steeds vooroordelen tegen methodisch werken bestaan. Terwijl methodisch werken niet wil zeggen dat er geen ruimte meer is voor intuïtie. Die is nog steeds van groot belang. Eerst moeten in overleg, waarin intuïtie een rol speelt, kaders worden neerzet, nagedacht worden over de manier van input verzamelen en afgesproken worden hoe resultaten te meten zijn. Zo wordt geleerd met meer plezier te werken en kan een aanpak makkelijk verantwoord worden naar derden.