Bewezen effectieve interventies en opleidingen in het sociaal domein

Femmianne Bredewold
Onderzoeker en docent
Universiteit voor Humanistiek Utrecht
Hans van Eeken
Ervaringswerker GGZ
Rutger Hageraats
Directeur Transformatie
Nederlands Jeugdinstituut
Ellen Heuven
Senior trainer activerende gespreksvoering

Uitgelicht!

SKJ SKJ accrediteert met 476,5 punten de post-bachelor opleiding ‘De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein’ (consulent jeugd bij gemeenten en jeugdzorgwerker)
BPSW BPSW accrediteerde deze opleiding met 301 registerpunten
(Professional Sociaal Werk)
BvK De opleiding is opgenomen in het LEER-register van de BvK
(Beroepsvereniging voor Klantmanagers)
Aedes PE-academie Webinars brede Sociaal Domein


Interventies

  • Voor het brede Sociaal Domein
  • Meer eigen-effectiviteit en vakbekwaamheid van professionals
Lees meer

Post-bachelor De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein

  • Ontwikkeld in samenwerking met HAN, gemeenten en SkillsTown
  • Professionals leren om cliënten te activeren
  • In losse modules, in-house, 5 uitstroomprofielen
Lees meer

"Het is mooi een cliënt voor je ogen te zien groeien, zijn lot weer in eigen hand zien nemen."

Paul Booij, specialist uitkeringen
regionaal werkbedrijf Senzer

Nieuws

 

Laat je cliënten held zijn in hun eigen verhaal


Zahra Lasri is klantmanager, team Participatie bij de gemeente Maastricht. Edda Heijting is opleidingsontwikkelaar van de post-bachelor ‘De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein’; samen verzorgden zij de workshops van de BvK vanuit hun rol als professional/student en kerndocent binnen deze opleiding.

Lees meer

De ISO-certificering van de Heijting Weerts Groep heeft betrekking op:

  • Heijting en Weerts B.V. voor alle adviestaken
  • Stichting R&D Sociale Innovaties voor interventies en opleidingen (registratie CRKBO)

    onder de scope ‘Het ontwikkelen en toepassen van bewezen effectieve interventies op het snijvlak van mens, maatschappij en financiën.‘