Bewezen effectieve interventies en opleidingen in het sociaal domein


Interventies

  • Voor het brede Sociaal Domein
  • Meer eigen-effectiviteit en vakbekwaamheid van professionals
Lees meer

Post-bachelor De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein

  • Ontwikkeld in samenwerking met HAN, gemeenten en SkillsTown
  • Professionals leren om cliënten te activeren
  • In losse modules, in-house, 4 uitstroomprofielen
Lees meer

"Het is mooi een cliënt voor je ogen te zien groeien, zijn lot weer in eigen hand zien nemen."

Paul Booij, specialist uitkeringen
regionaal werkbedrijf Senzer

Nieuws

 

Blij met werk


Onlangs was ik in een ‘eigentijds’ hotel in Parijs dat gerund werd door onconventionele dertigers. Alle hand- en spandiensten werden gedaan door mensen van niet-Europese afkomst.

Lees meer

De ISO-certificering van de Heijting Weerts Groep heeft betrekking op:

  • Heijting en Weerts B.V. voor alle adviestaken
  • Stichting R&D Sociale Innovaties voor interventies en opleidingen (registratie CRKBO)

    onder de scope ‘Het ontwikkelen en toepassen van bewezen effectieve interventies op het snijvlak van mens, maatschappij en financiën.‘