Bewezen effectieve interventies en opleidingen in het sociaal domein

Interventies

De gemene deler van deze interventies is het effectiever maken van professionals.

Interventies

Sociaal Domein
Als voorbeeld: Voor Arbeid en Kansen (VAK)

VAK zorgt dat uitkeringsgerechtigden het heft in eigen hand leren nemen. Wij ontwikkelden de trial en voerden deze uit in samenwerking met de Gemeente Zwolle. Een integrale en methodische aanpak.

Lees meer over VAK

Sociaal Domein
Als voorbeeld: Vaardig ouderschap

In samenwerking met de afdeling Jeugd van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en scholen uit het primair onderwijs. We maken ouders regisseur van het oplossen van de problematiek in de opvoeding.

Lees meer over vaardig ouderschap

Strategische Talent Ontwikkeling (STO)

STO geeft een fundamenteel andere kijk op job resources door het beschikbare potentieel van medewerkers aan te passen aan nieuwe werkeisen. STO rekent af met de kostbare beschrijving van processen, functieboeken en competenties. Voor iedere medewerker een taak op basis van zijn of haar talent.

Lees meer over STO

De Heuristische Methode (DHM)

DHM heeft zichzelf in ruim 120 cases bewezen. Zorgt voor een hogere 'eigen-effectiviteit' van medewerkers en daardoor betere werkresultaten. Onlangs wetenschappelijk onderzocht door TNO 'Kwaliteit van Leven'.

Lees meer over DHM