Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

De heuristische methode

Sociaal Domein
Als voorbeeld: Voor Arbeid en Kansen (VAK)

VAK is een integrale, methodische, wetenschappelijk onderzochte sociale interventie om uitkeringsgerechtigden te faciliteren naar werk. Het brengt ondernemerschap, onderwijs en overheid samen.

Consulenten leren activerende gespreksvoering, uitkeringsgerechtigden worden groepsgewijs opgeleid, helpen elkaar en ontwikkelen werknemersvaardigheden.

In Zwolle vond 48 procent werk binnen 3 maanden, tegen 6 procent in de testgroep.

Lees onze presentatie

De trial VAK in Zwolle

Interventies voor het brede Sociaal Domein:

  • Regievoeren in de eigen wijk vanuit de woningcorporatie
  • Eenzaamheidsbestrijding en opbouwen sociaal netwerk
  • Het zoeken en vinden van (vrijwilligers)werk (VAK)
  • Het zoeken en vinden van (vrijwilligers)werk en werk voor statushouders (VAK)
  • Vaardig Ouderschap
  • Weer met plezier naar school
  • Van crisisopvang naar meer zelfredzaamheid
  • Vrijwilligers in hun kracht zetten
Andries de Grip

"Mijn deelname aan het VAK traject wordt gedreven door de wens om meer kennis te vergaren over de effectiviteit van re-integratietrajecten."

Andries de Grip
Hoogleraar Economie en Hoofd ROA

Andries de Grip

"Mijn werk is leuker en makkelijker geworden. Ik hoef niet meer het innerlijke gevecht te voeren door de cliënt te wijzen op zijn verantwoordelijkheid, hem te dreigen met sancties."

Rosalie Mulder
is Consulent/Werkcoach bij Gemeente Zwolle

Trial VAK in Zwolle

De interventie Voor Arbeid en Kansen (VAK) is methodisch uitgevoerd én wetenschappelijk getest op effectiviteit. Zowel bijstandsgerechtigden als consulenten werden in groepen opgeleid en gecoacht. Werkgevers gaven rondleidingen en leverden cursusmateriaal. Met succes: na drie maanden had 48 procent werk gevonden.

Gemeentes moeten anders gaan werken als zij hogere uitstroomcijfers willen realiseren. Met deze pilot hebben wij getoetst of een integrale, groepsgerichte en methodische aanpak werkt.

De trial Voor Arbeid en Kansen (2013) is ontwikkeld door de Heijting Weerts Groep en uitgevoerd met de Gemeente Zwolle. De resultaten - een uitstroom naar werk van 48 procent na 3 maanden - zijn heel bemoedigend, mede omdat ze wetenschappelijk getest zijn. De supervisor van het traject is hoogleraar Economie Andries de Grip van de Universiteit Maastricht.

Het heft in eigen hand

De gedachte achter VAK is dat uitkeringsgerechtigden blijvende werknemersvaardigheden opdoen door continu interactie te hebben met elkaar, werkgevers en consulenten.

HWG bij monde van Edda Heijting: “We laten hen niet op een groot aantal vacatures solliciteren, maar leren hen verantwoordelijkheid te nemen. In plaats van dat zij kant-en-klare oplossingen krijgen aangereikt - of direct sancties opgelegd - zetten we hen in hun kracht. Ze doen zelfkennis op, kennis van de arbeidsmarkt en persoonlijke vaardigheden. Ze leren het heft weer in eigen hand te nemen en vinden op eigen kracht werk.”

Resultaten

  • Na 3 maanden: 48% van 72 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd
  • Na 6 maanden: 57% van 72 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd

Geen spervuur van vragen over het verleden

“Stel je voor dat je als uitkeringsgerechtigde bij een loket komt en bestookt wordt met een spervuur van vragen over je persoonlijke verleden en arbeidsverleden. Dat gebeurt niet. Wij kijken vooruit. Welke vaardigheden zijn nodig om aan het werk te komen? Wat is eigenlijk werknemerschap?

Denk aan diepe kennis over de arbeidsmarkt. Die verandert zo snel, veel mensen lopen al snel met verouderde kennis rond. Veel mensen willen bijvoorbeeld niet bij een call center werken. Ze denken namelijk dat alle call centers sales doen, wat steeds minder voorkomt.”

Lees het hele artikel


Tinka van Vuren

"Ik begeleid met heel veel plezier de papers die de consulenten en adviseurs moeten schrijven ter afronding van de VAK leergang. De onderwerpen sluiten direct aan bij mijn leeropdracht en bij hun werkomgeving."

Tinka van Vuuren
Bijzonder Hoogleraar Vitaliteitsmanagement

Andries de Grip

"Door meer te koersen op preventie en maatwerk, wordt het levensgeluk van de klant/burger verbeterd. En de kosten blijven beperkt."

Petra Lammerschop
Kwaliteitsmedewerker Jeugd bij Gemeente Maastricht

Relaties over ons

Verhalen van onze relaties: