Bewezen effectieve interventies en opleidingen in het sociaal domein

Hermi Beute
Opleidingskundige
HAN VDO
Marianne Dijkstra
Docent en senior adviseur/interimmanager
Tell Advies & Interim
Machteld Goedhart
Management Assistente
Heijting Weerts Groep
Edda Heijting
Directeur en opleidingsontwikkelaar
Heijting Weerts Groep

Post-bachelor: De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein

Dit is een geaccrediteerde opleiding die we hebben ontwikkeld met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de gemeenten Zwolle en Maastricht.

 • Activeer cliënten in plaats van problemen voor hen op te lossen.
 • Klantmanagers krijgen toegang tot een netwerk van professionals.
 • Professionals halen de juiste kwalificatie én worden vakvolwassen.
  Dit geeft meer beïnvloedingsmogelijkheden in de organisatie.
Ellen potret

Ellen Heuven, senior trainer activerende gespreksvoering

Complexe problematiek, grote caseload

Het werk van professionals is sinds de decentralisatie ingewikkelder geworden. Ze moeten verstand hebben van veel sociaal-maatschappelijke en financiële gebieden. Ondertussen worden de opleidingseisen voor de functie hoger. Mbo-niveau wordt niet meer altijd als hoog genoeg beschouwd.

Daar komt bij dat de caseload groot is: 120 à 180 cliënten per jaar - met hooguit tien uur per cliënt. Het is als professional frustrerend om geen goede oplossingen te kunnen bieden, zeker voor de uitdagende gevallen.

Hoe werk je in dit (spannings)veld samen met ketenpartners? Welke ruimte heb je als professional om je eigen beslissingen te nemen?

Een paradigma-shift

Je leert in de post-bachelor op een andere manier te denken over hulpverlening en je handelen.

Je leert de rol van procesmanager in te nemen, in plaats van probleemoplosser. De klant is immers 'expert' op het gebied van zijn eigen situatie. Zaak is om te begrijpen met welke problematiek hij te maken heeft en hem dan te motiveren. Dit alles op een methodische manier.

Je wordt wegwijs gemaakt in activerende gespreksvoering gericht op individu en groep. Cliënten moeten niet getraind worden in vaardigheden maar in het versterken van hun psychische hulpbronnen. De growth mindset in plaats van de mixed mindset.

Daarbij leer je herkennen wat je ruimte is in de organisatie. Hoe je hier creatieve oplossingen vindt.

"Ik las altijd al romans, nu ook vakliteratuur"

"De opleiding in een leergroep vond ik erg prettig: met consulenten van Wmo, participatiewet, jeugd, GGZ en thuiszorg.

Het mooie van zo’n brede leergroep is dat je elkaar persoonlijk en vakinhoudelijk leert kennen. We ontdekten manieren om samen te werken die de klant ten goede komen.

Ik las altijd al veel romans. Nu lees ik ook vakliteratuur: zo begrijp ik de zeer snelle maatschappelijke ontwikkelingen. De invloed daarvan op de ontwikkeling van vakmanschap en de omstandigheden van de klant."

Sami Azizi, regisseur sociaal beheer, Servatius Wonen & Vastgoed Maastricht

De opzet

1 Webinars

Experts geven webinars over onderwerpen variërend van empathie en professioneel handelen tot de veranderende lokale overheid. De 20 video's kijk je in je eigen tijd. Ze blijven beschikbaar.

3 Praktijkwerk met intervisie

We selecteren per consulenten-duo 12 klanten. In drie maanden begeleid je hen naar een oplossing. Er zijn 5 intervisiesessies.

2 Trainingen

We leren je methodisch te werken via activerende gespreksvoering individueel en groepsgericht. In een veilige omgeving oefen je met de rol van procesbegeleider. 2 modules van 3 dagen.

4 Paper

Je oefent om gestructureerd en objectief te reflecteren op een onderwerp uit de eigen werkomgeving. We begeleiden je bij het schrijfproces.

Cristel franssen potret

"Beter zichtbaar binnen de organisatie"

“Ik heb geleerd om de last van de burger niet op mijn schouders te nemen. In plaats daarvan ondersteun ik om het probleem zelf op te lossen.

Een opmerking van een van de docenten is me bijgebleven: dat je als professional creatief moet kunnen omgaan met knellende omstandigheden. Het zette me aan tot nadenken over wat zelfstandig handelen is.

Ik voel me nu meer een professional. Bijvoorbeeld in discussies met de directie. Ik ga deze nu makkelijker aan en met beter onderbouwde argumenten. Hierdoor ben ik binnen de organisatie beter zichtbaar.”

Cristel Franssen, participatiecoach Regionaal Werkbedrijf Senzer.

Ruim 150 afgestudeerden

De post-bachelor heeft inmiddels ruim 150 afgestudeerden. De eerste studenten haalden hun HAN-diploma in 2015. In 2016 is de opleiding geaccrediteerd.

Ook voor mbo'ers

Heb je mbo-4 en vier jaar werkervaring? Dan kun je na een interview worden toegelaten.

Losse modules

Deelnemers kunnen kiezen voor deelcertificaten voor losse modules. Ze kunnen zo hun eigen opleiding samenstellen.

6 uitstroomprofielen

 1. Participatiecoaches en accountmanagers
 2. Participatiecoaches en accountmanagers die werken met statushouders
 3. Inter- en intragemeentelijk samenwerkende professionals
 4. Professionals van gemeente en ketenpartners, zoals GGZ en woningcorporaties
 5. Consulent jeugd gemeente, jeugdzorgwerkers
 6. Woonconsulenten