Bewezen effectieve interventies en opleidingen in het sociaal domein

Renee Dabekaussen
Examinator
Joost van Genabeek
Senior research scientist
TNO
Nicolette van Gestel
Hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening
TIAS - Tilburg University
Anne Netelenbos
Toetsspecialist en PR
Heijting Weerts Groep

Onderzoek

Wij doen onderzoek naar het effect van interventies. Dit valt onder de paraplu van onze Stichting R&D Sociale Innovaties.

Deze stichting ontwikkelt ook opleidingen die horen bij en voortkomen uit de sociale interventies. Het doel is het ontwikkelen van professionals van onze klanten uit de private en publieke sector.

In samenwerking met klant en wetenschap

De interventies die we samen met de klant ontwikkelen laten we wetenschappelijk toetsen door kennis- en onderzoeksinstellingen. Het doel is het testen van de effectiviteit en continue verbetering

Samenwerkingsverband met TNO en HAN

Met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben we een meerjarig samenwerkingsverband. We sturen aan op coproductie tussen universiteiten, hogescholen, instellingen en bedrijven.

Adviesgroep

Stichting R&D Sociale Innovaties heeft een adviesgroep waarin besproken wordt welke interventie ontwikkeld moet worden voor welk maatschappelijk effect en oplossing, en onder welke onderzoeksvoorwaarden.

Geïnteresseerd in samenwerking?

Neem contact op