Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

Fedor Coenen
Manager Bestuurszaken en Externe Betrekkingen
Gemeente Maastricht
Marty van Dam
Directeur Mens & Maatschappij
Wonen Limburg
Selma van der Haar
Opleidingscoördinator Master Pedagogiek en Master Social Work
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Richard Vleugels
Teammanager Sector Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
Gemeente Maastricht

Sociaal domein
Als voorbeeld: Vaardig ouderschap

Wij zetten de interventie Vaardig Ouderschap op in samenwerking met de afdeling Jeugd van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en enkele scholen uit het primair onderwijs.

De vragen om jeugdhulp beslaan in Nederland gemiddeld 15% van bestaande jeugdpopulatie. In Limburg ligt het percentage hoger.

Voorkomen is beter dan genezen

De interventie helpt ouders regisseur te maken van het oplossen van de problematiek in de opvoeding. Dit vraagt van zowel ouders als professionals een andere manier van kijken en oplossingen zoeken. Het voordeel is dat de werkbelasting van professionals omlaag gaat. Ouders worden zelf geactiveerd.

  • Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en het opbouwen van een steunend netwerk.
  • Ouders en professionals moeten samen in staat zijn om in een vroeg stadium de signalen van gedragsproblemen te herkennen en bespreken. Een preventieve aanpak is beter dan een curatieve.

De training

  • Ouders trainen in groepsverband gedurende 6 weken. Ze komen uit verschillende wijken en hebben geen kennis van elkaars reilen en zeilen.
  • Hulpverleners worden geschoold in preventief strategisch denken en handelen.