Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

« Terug naar alle verhalen

Het verhaal van Marco de Boer en Ferdinanda van Veen

”Kennismaking met de werkvloer doet iets met mensen.”

Marco de Boer is Head Human Resources bij Scania Logistics Netherlands) en Ferdinanda van Veen is Senior Commercieel Manager bij Randstad).

Marco: “Een tijd geleden solliciteerde een ex-topsporter op een leidinggevende functie bij Scania. Hoewel zijn opleidingsrichting niet helemaal voldeed aan de vereisten, overtuigde hij ons met zijn ervaring met het coachen van teamgenoten. Hij is nu teamleader bij ons. Op zo’n moment kijken we dus verder dan iemands formele kwalificaties.”

Met een open blik
“Net als de ex-topsporter, benadert Scania ook uitkeringsgerechtigden met een open blik. Met een open blik verdiepen wij ons in iemands achtergrond, zijn of haar verhaal. Er moet natuurlijk wel een goede match zijn. Een nieuwe werknemer moet voldoen aan de bestaande selectiecriteria. Daarom is het introductieprogramma speciaal voor de deelnemers van VAK uitgebreid. Dit zorgt voor een goede aansluiting met de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Van de groep van twaalf deelnemers aan het VAK-traject werken er nu drie bij Scania. En dat worden er in de toekomst wellicht meer.”

Relatief oude werknemers
Ferdinanda: “Scania is een grote werkgever in de regio Zwolle. Met ruim 800 flexwerkers, verdeeld over drie locaties, trekken we al een enorme wissel op de beroepsbevolking in de omgeving. Voor ons is het dus noodzakelijk om alle groepen te benaderen, ook uitkeringsgerechtigden.”
Marco: “Scania heeft relatief oude werknemers. Met de toekomst in het achterhoofd, is het van cruciaal belang om nieuwe doelgroepen aan te boren.”

Rondleiding en ventieltest
Ferdinanda: “De cliënten van het VAK-traject krijgen om te beginnen een rondleiding bij Scania. In een volgende bijeenkomst zet Randstad uiteen hoe het selectieproces voor een eventuele baan bij Scania verloopt. Daarna wordt van de cliënten verwacht dat zij een afspraak maken met een accountspecialist van Randstad, om een zogenaamde ventieltest te doen. Deze test maakt duidelijk of de persoon affiniteit met techniek heeft. Een ander onderdeel is het bouwen van skelters, een prima kennismaking met het werken op basis van standaard werkmethodes. Als laatste onderdeel werken deelnemers een aantal uren mee op de lijn.”

Marco: “Op de productielijn maken mensen kennis met de klok, met standaarden, werkinstructies en tijdsdruk.”

De driehoek Scania - Randstad – Gemeente Zwolle/UWV
Marco: “De samenwerking in de driehoek Scania, Randstad en de Gemeente Zwolle - UWV werkt uitstekend. De consulenten van de gemeente bespreken de ervaringen bij Scania met de deelnemers. Wat betekende dit voor hun persoonlijke ontwikkeling, waar moesten zij nog aan werken? Die reflectie is belangrijk. Als je mensen laat voelen hoe het er aan toegaat op de werkvloer, doet dit iets met hen. Die ervaring gaat dieper dan een PowerPoint met feiten. Het heeft een positieve invloed op hun verdere loopbaan.”