Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

« Terug naar alle verhalen

Het verhaal van Hans Tijl:

”HWG maakte onze organisatie veel krachtiger met een Ontwikkelingsgericht MTO.”

“Jaren geleden heeft HWG me geholpen bij een traject om de bedrijfsvoering van het Grondbedrijf Amsterdam op orde te krijgen. De organisatie zat in een overgangsfase en ik wilde er een hecht team van maken.

“Ik had het gevoel dat ik op mijn tandvlees liep en had hulp van buitenaf nodig bij de bedrijfsvoering in de volle breedte. Van personeelsbeleid, ICT-systemen tot competentiemanagement. Ik zocht iemand die een blijvende verandering kon bewerkstelligen. Het probleem met veel adviesbureaus is dat je als management aan je lot wordt overgelaten nadat het advies is uitgebracht. Zo is Edda niet.”

De kracht van mensen
“HWG gaat uit van de kracht van mensen. Wat triggert mensen om hun expertise in te zetten voor een organisatie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen zelf de organisatie gaan verbeteren? In plaats van dat deze verandering uitsluitend van het management moet komen.”

Bronnen van wrevel
“De werkwijze van HWG legde een aantal bronnen van wrevel bloot, zoals een werkverdeling die als oneerlijk werd gevoeld. Waarom krijgt Pietje dit project en Jantje niet? Voor ons, het management was dit een eye opener. Wij leerden om het gesprek tussen medewerkers te faciliteren, waardoor de wrevel werd omgezet in actiegerichtheid. Zoiets gaat met vallen en opstaan uiteraard. Je moet zelf de methodiek een aantal jaren consequent volhouden.”

Ontwikkelingsgericht MTO in samenwerking met medewerkers
“Toen ik bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) van de Gemeente Amsterdam zat, heb ik HWG en in dit geval Edda Heijting weer betrokken. Ze deed een ontwikkelingsgericht medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO), dat echter afweek van de gangbare MTO's. Een cruciaal verschil was dat input van de medewerkers mede de vragen van het MTO had bepaald. Dit zorgde ervoor dat de kwaliteit van de vragen beter was en er dus betere antwoorden kwamen. De uitkomst van het MTO is toen door een groep medewerkers gepresenteerd aan de medewerkers. Dus niet uitsluitend aan het management, zoals gebruikelijk. Vervolgens kon aan de slag gegaan worden met de verbeteringen die medewerkers van belang vonden.”

Gemeenschappelijke taal
“De interventie die Edda Heijting bij DRO toepaste, maakte dat de begripsverwarring in de organisatie verdween. Want je kunt wel denken dat je in je communicatie alles goed afgedekt hebt. Maar vervolgens blijkt, na nauwkeurige bevraging, dat er verschillende dingen verstaan worden onder bepaalde afspraken. Als je deze begripsverwarring snel opspoort, voorkom je dat er later conflicten ontstaan over ieders verantwoordelijkheden.”

De kracht van HWG
“HWG voelt en luistert wat een organisatie wil. Vervolgens wordt dat goed teruggegeven, waardoor de organisatie krachtiger wordt. Die combinatie van eigenschappen is uniek voor een consultancy bedrijf en zijn 'consultant', bij gebrek aan een beter woord. HWG kruipt echt in de organisatie en schudt het management wakker. Het helpt dat HWG in vele soorten organisaties werkt.”