Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

« Terug naar alle verhalen

Het verhaal van Marty van Dam:

”Onze medewerkers voelen zich meer eigenaar van de organisatie.”

"De manier waarop medewerkers in onze organisatie onderdeel waren van vernieuwing, was erg 'traditioneel'. Zo was het periodieke tevredenheidsonderzoek een lijst met punten waar de top mee aan de slag kon. We zochten naar een manier om het eigenaarschap terug te leggen in de organisatie. Daar heeft HWG goed werk bij verzet.

We wilden met HWG in zee omdat we merkten dat ze goed kunnen luisteren en de vinger snel op de ontwikkelplek leggen. De benadering van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in een organisatie is participatief en ontwikkelingsgericht. Daarbij heeft Edda Heijting van HWG een buitengewone dosis ervaringskennis paraat - mét daarbij de theoretische onderbouwing van de ontwikkelde aanpak: De Heuristische Methode.

Alle niveaus betrokken
Bij een verandertraject waarbij mensen uit alle niveaus uit de organisatie om de tafel zitten, is het belangrijk dat de projectleider de groepsdynamiek meteen snapt. Daar was HWG heel gevoelig voor. Als gemerkt werd dat de basiskennis nog niet bij iedereen op orde was, zorgde HWG ervoor dat bepaalde theorie werd herhaald. Iedereen moest zich betrokken voelen. Dat is een cruciale factor gebleken voor het succes.

Het aanpakken van de lange lijnen
Uit het ontwikkelingsgericht MTO bleek dat onze medewerkers vonden dat er te veel bureaucratie was. De 'lijnen naar boven' werden als erg lang ervaren. We hebben ervoor gekozen dit aan te pakken door het werkoverleg kwalitatief te verbeteren: dus niet méér werkoverleggen, maar betere. Zo hebben we de organisatie in beweging gekregen. Het punt is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen over zaken die volgens hen beter kunnen.

Een nieuw gevoel van eigenaarschap
Ik merk dat de medewerkers nu meer eigenaarschap voelen. Dat is enorm belangrijk voor het realiseren van verandering. Mensen ervaren minder drempels bij het contact leggen met bijvoorbeeld een andere afdeling. Het besef dat we een matrixorganisatie zijn, is beter doorgedrongen. Zaken hoeven niet altijd via leidinggevenden te lopen.

Geen geduld, een schone zaak
Een goede eigenschap van HWG is dat ze geen genoegen met de tegenwerping 'dat gaat niet lukken hier.' HWG zorgt dat de boel in beweging komt. Dat is in een topkwaliteit in de wijze waarop het wordt aangepakt."