Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

« Terug naar alle verhalen

Het verhaal van Steef Peters:

”Innovaties zijn pas waardevol als je ze kunt gebruiken.”

Steef Peters werkt drie jaar samen met HWG en is in 2014 toegetreden als tijdelijk directielid.

Een leven lang leren is beslist van toepassing op Steef Peters. Steeds verdiepte hij zich in nieuwe vormen van bedrijvigheid gestuurd door technologische ontwikkelingen, de aankomende impact daarvan en de betekenis voor mensen. Zijn wetenschappelijke basis door zijn doctorstitel in de elementaire deeltjesfysica (CERN) helpt hem uitstekende analyses te maken. Zijn lange werkzame leven maakt dat hij zeer gevoelig is geworden voor de noodzaak medewerkers met waardigheid te behandelen, mogelijkheden van leren en ontwikkelen te initiëren, gekoppeld aan de strategie van een organisatie. De verbinding aan HWG als ontwikkelaar van sociale interventies wordt door hem ervaren als een natuurlijke stap.

Kennis eigen maken en kennis delen
De persoonlijkheid van Steef Peters is te karakteriseren als ‘outreachend’. Steeds getriggerd door nieuwe ontwikkelingen en in gesprek met mensen, vol belangstelling voor hun opgedane ervaringen. Dat maakt dat hij wat hij zelf leert, overdraagt aan anderen. Dat vindt hij gewoon. Dat gaat informeel via geconcentreerde aandacht voor de persoon die tegenover hem zit. Of in de loop van zijn werkzame leven via een deeltijd hoogleraarschap aan de VU met als opdracht strategieontwikkeling of academisch directeur van Lemniscaat. Zijn hulpmiddelen: verhalen, artikelen, presentaties en foto’s .

Onderzoeken of het werkt en dan gebruiken?
Onderzoeken en analyseren en vervolgens uitkomsten bespreekbaar maken in bedrijven is niet altijd een graag geziene bezigheid. Uitkomsten van onderzoek op het gebied van strategie laten vaak zien waar de aankomende bedrijfstransities zich zullen voltrekken.Dat betekent dan ook dat medewerkers verplaatst worden of in het slechtste geval moeten vertrekken. Voor managers van bedrijven vraagt dat ingrijpen en dat is een activiteit die vaak vooruit wordt geschoven. In dergelijke situaties is de uitspraak ‘van uitstel komt afstel’ niet van toepassing: hoe langer wordt gewacht, hoe moeilijker het wordt en minder mogelijkheden ontstaan om talenten van medewerkers te ontdekken en bruikbaar te maken voor de nieuwe situatie. Steef Peters is ervan overtuigd dat wanneer de focus uitsluitend gericht wordt op financieel rendement zonder kijk te hebben op het sociale en menselijke rendement, medewerkers en bedrijven moreel en financieel uiteindelijk ernstige schade berokkent. Werkbare uitslagen van verantwoord onderzoek zouden bedrijven moeten willen gebruiken.

Een variëteit aan werkervaring maakt rijker
Steef Peters is van zuiver wetenschappelijk onderzoek aan de slag gegaan met werken in het bankwezen, het opzetten van een eigen bedrijf, het begeleiden van onderzoek en het geven van onderwijs tot het adviseren van bedrijven en instellingen over strategie, technologie en de menselijke maat. Zijn inzet en belangstelling zet anderen aan tot activiteit en geïnspireerd aan de slag te zijn. Voor Steef Peters maakt het niet uit welke opleiding mensen hebben gevolgd en welke plek op de maatschappelijke ladder ze innemen.