Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

 

Artikel 'From quasi‐markets to public–private networks: Employers' engagement in public employment services'


Dit (Engelstalige) artikel (bekijk en download het artikel hier) biedt gedetailleerd bewijsmateriaal over innovatieve en veelbelovende gevallen van publiek-private netwerken in arbeidsbemiddelingsdiensten op basis van enquêtes onder werkgevers en uitkeringsontvangers, en interviews met politici, managers en consulenten in vijf Nederlandse gemeenten. Ook de consulent-studenten aan onze post-bachelor opleiding 'De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein' nemen aan dit onderzoek deel. Het artikel toont aan dat kwetsbare werkzoekenden onder bepaalde voorwaarden beter kunnen worden bediend door een netwerk waarbij werkgevers zijn betrokken dan door de standaard aanbodgestuurde aanpak die de overhand heeft in quasi-markten. Het artikel draagt bij tot het theoretische debat over publiek-private partnerschappen dat werkgelegenheidskansen voor kansarme werkzoekenden zou kunnen helpen verbeteren.

Met dank aan Nicolette van Gestel, mede-auteur van het artikel en Hoogleraar Nieuwe Sturingsvormen in Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening, TIAS - Tilburg University.

« Terug naar het overzicht