Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

 

Ik voelde me aangesproken


In een recent opiniestuk van Tom-Jan Meeus (NRC 5 mei) geeft hij aan dat de vergelijking Corona-crisis – leed van de Tweede Wereldoorlog onvergelijkbaar is. Hij schrijft dat als dat wordt gedaan het een gebrek aan nederigheid is. Ik voelde me aangesproken. Immers, in mijn vorige blog trok ik in zekere mate deze vergelijking. Toename van nederigheid komt bij mij naarmate de leeftijd voortschrijdt. Ik voel en zie steeds beter waar ik in menselijkheid verbeteringen moet aanbrengen en hoe ik daaraan zelf vorm kan geven. Arnon Grunberg gaf in zijn aangrijpende en krachtige voordracht van 4 mei in de lege Nieuwe Kerk van Amsterdam daarvoor nog extra bouwstenen. Herdenken is noodzakelijk, sprak hij. Het geeft ons terug dat we waakzaam moeten zijn voor giftige politieke woorden die zeggen wie we moeten zijn. Zij die ons willen meevoeren naar een zogenoemd prachtig verleden, maken dat mensen steeds meer opgesloten raken in zichzelf. Herdenken is met een open geest nadenken over onszelf, wie we zijn. Hoe we onze gedachten en handelingen kunnen gebruiken voor een menswaardig nu en straks.

Edda Heijting 

« Terug naar het overzicht