Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

 

Onderzoek bekostigd door ZonMw 'Klantprofielen van burgers in psychische crisis' is met succes afgerond


Het project betreft een ontmoeting met de leefwereld van burgers in psychische crisis.
Tijdens die ontmoeting is er zoveel mogelijk ruimte gemaakt voor de verhalen van de deelnemers, zodat hun ervaringskennis de plaats kreeg die het verdient, nl. het hoofdpodium.

Wij zijn met de deelnemers ‘de diepte’ in gegaan en hebben op grond daarvan getracht betekenis te geven aan ernstige ontwrichtende gebeurtenissen veroorzaakt door psychische crises.
Verder onderzochten wij welke processen plaatsvonden tijdens en rondom de crisis(opname); de verhalen van de naastbetrokkenen bleken daarbij op zijn minst even belangrijk.
Karakteristiek aan dit project is dat naast het cliëntperspectief ook ruimte werd gegeven aan het ervaringsdeskundige perspectief.

Conclusie:
Meer aandacht schenken aan en energie steken in de context van de burger in crisis.
Daar bevinden zich oorzaken, maar ook oplossingen.

Het eindrapport treft u hier aan.

« Terug naar het overzicht