Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

 

Stand van Zaken ZonMw Project: Ervaringsdeskundigen in de GGZ


In de maanden september en oktober wordt de laatste hand gelegd aan het maken van klantprofielen, zodat bestuurders en hun medewerkers van de Lokale Overheid hiermee hun voordeel kunnen doen. Immers, de verhalen die wij hebben opgetekend zijn van groot belang om een meer menswaardige aanpak te ontwikkelen voor burgers die in een psychische crisis terecht komen. Wordt vervolgd!

De aanvraag voor dit project is op 8 mei jl. gehonoreerd. De klantprofielen worden gevormd uit het vergaren van informatie over de ervaringen van burgers en hun naasten die een crisis hebben doorgemaakt. De uit de praktijk ontwikkelde klantprofielen dienen als informatie voor burgemeesters en ambtenaren, OM-medewerkers en rechters. Zodat zij nog meer gevoel krijgen voor wat burgers en hun naasten meemaken als een dergelijke crisis een leven overhoop haalt. De aanvragers en de ingestelde adviescommissie van dit project willen op deze manier een steentje bijdragen aan de Wvggz die op 1 januari a.s. in werking zal treden.

« Terug naar het overzicht