Onderzoek en analyse, advies, blended learning

Bewezen effectief, betrouwbaar, toekomstgericht

 

‘We weten het wel’ inruilen……?


Het Financiële Dagblad heeft regelmatig speciale bijlagen over belangwekkende onderwerpen. Het ging deze keer over de digitale transformatie bij grote Nederlandse bedrijven. Als ondersteuning van dit thema was de CEO van Microsoft, Satya Nadella, aan het woord over welke veranderingen digitale transformatie vraagt van medewerkers. Hij is de man die spreekt over de noodzaak van een bedrijfscultuur die gericht is op het vervangen van ‘we weten het wel’ door het hebben van een luisterend oor om steeds zelf te kunnen blijven leren. Hij geeft aan dat naast de individuele prestaties die medewerkers moeten leveren ook gevraagd kan worden om door te bouwen op wat anderen hebben bedacht en dat medewerkers elkaar onderling steunen in ideeontwikkeling. Om dat waar te maken, is het noodzakelijk kennis en vaardigheden te bezitten en ontwikkelen, die vooral delen in samenwerking, plus empathie voor collega’s te hebben. Het zijn de vereisten om te kunnen leren en groeien als medewerker of professional in een organisatie.

Deze opvattingen passen bij de toenemende bewustwording in de harde sector (de bouw/infra) om faalkosten te verminderen en aantrekkelijk werk te bieden. McKinsey & Company (2017) geeft aan dat bij het streven naar een optimale performance het noodzakelijk is door samenwerking het lerend vermogen te vergroten, de aansluiting te vinden en overleg te hebben met de collega’s van acquisitie, de ontwerpers en de voormannen van de uitvoering: plan, werk intensief samen in de voorbereiding met interne en externe partijen, leer elkaar vertrouwen, bewerk continuïteit in de werkrelaties en schat helder de risico’s in. Op die manier ontstaat ook in de zogenoemde harde bedrijvigheid zicht op integraal werken. Dat is nodig voor het indammen van faalkosten, omgaan met toenemende digitalisering en het doorontwikkelen van talent, zowel in kennis als in houding en gedrag. Die laatste is de ultieme randvoorwaarde voor persoonlijke en maatschappelijke welvaart en welzijn in een periode van razendsnelle digitale transformatie en de toenemende vraag van klanten naar kwaliteit en aanspreekbaarheid.

Edda Heijting

« Terug naar het overzicht