Bewezen effectieve interventies en opleidingen in het sociaal domein

STO: Strategische Talent Ontwikkeling

 • Aankomende transities in een organisatie voortijdig in
  beeld brengen
 • Verhouding werkeisen en werkvermogen nieuwe situatie
  vaststellen
 • Bestaande talenten opsporen, scholen en inzetten
 • Beperking van kosten ontslag en werving & selectie

Strategische Talent Ontwikkeling

STO is het strategisch verbinden van
job demands aan job resources

Organisaties zijn voortdurend in transitie en kunnen uitsluitend overleven door zich continu aan te passen. De vragen, wensen uit de markt en veranderende wetgeving liggen hieraan ten grondslag. Transitie betekent ook dat er veranderingen moeten optreden in de beschikbare resources. Dikwijls is sprake van ontslag en uitplaatsing. Een kostbare en minder productieve periode voor organisaties en hun medewerkers.

De vraag is: hoe kan goed worden omgegaan met de kosten veroorzakende snelle levenscyclus van organisaties? Hoe kan tegelijkertijd een waardige manier van omgaan met medewerkers ingang vinden? Wat doet STO voor organisaties en medewerkers, ondersteund door up to date digitale hulpmiddelen?

STO biedt:
 • Aankomende transities binnen organisaties voortijdig in beeld krijgen
 • De aankomende verhouding tussen werkeisen en werkvermogens traceren
 • De bestaande talenten in de organisatie opsporen
 • De gelokaliseerde talenten scholen om te voldoen aan de aankomende werkeisen
 • De kosten van ontslag beperken
 • De kosten van werving & selectie van nieuwe medewerkers beperken

STO geeft een fundamenteel andere kijk op resources door het beschikbare potentieel van medewerkers aan te passen aan de nieuwe werkeisen. STO rekent af met de kostbare beschrijving van processen, functieboeken en competenties. En zet deze om in de drieslag werkeisen-taken-talenten: voor iedere medewerker een taak op basis van geschoold talent. Strategisch duurzame organisaties én medewerkers die transities aan kunnen.